Handboogschieten is de oudste sportdiscipline die de mens kent. De handboog is uit de oudheid als jachtwapen bekend. Weliswaar zijn er behoudens stenen pijlpunten weinig stoffelijke resten, doch rotsschilderingen gaan terug tot 75.000 jaar voor onze jaartelling.

Het gebruik van dit voor het overleven belangrijke wapen moest worden geoefend. Uit dit oefenen ontstond al snel een vorm van wedstrijdschieten.

De bewegingsopbouw en de techniek van het handboog-

schieten zijn tot op heden slechts weinig veranderd.
De handboogschutter uit de oudheid stond voor dezelfde opgave als zijn hedendaagse collega. Hij moet de spankracht van de boog (het trekgewicht), die in één lijn van het drukpunt van de booghand tot de vingers van de trekhand werkt, met zijn lichaam optimaal ondersteunen.

In eerste instantie was de handboog een jachtwapen. Later werd het ook een oorlogswapen. Tot in de 16e eeuw
werden nog oorlogen beslecht met de handboog. Na
de uitvinding van het buskruit was het met de handboog
als oorlogswapen gedaan.

De oudste bekende handboogsportvereniging is “The Philadelphia Bowman”, te Philadelphia – USA. Opgericht in 1752! Vanaf dat moment wordt de handboog uitsluitend voor de sport gebruikt.

Ondanks dit gegeven wordt er nog steeds met de handboog gejaagd. In de meeste landen ter wereld is dit echter verboden. Waar het wel is toegestaan, is de ”jacht” aan strenge regels onderworpen.

Vereniging
Bestuur en Commissies
Contributie
Materiaal