U bent te gast op de website van de Handboog Sport Vereniging Waterlandschutters. Uw bezoek verraadt enige sympathie of belangstelling voor onze mooie sport. Daarom is het ons een groot genoegen u te verwelkomen en u een summier beeld te geven van de handboogsport. Een sport die voor een aantal van onze leden de vorm heeft aangenomen van een sympathieke levensstijl.

Onze vereniging werd door een aantal jonge enthousiastelingen opgericht op 3 december 1976. Er zijn dank zij een bewondering waardige inzet van de leden al opmerkelijke resultaten behaald op nationaal en internationaal niveau. Wellicht heeft u dit via de media al eens vernomen. Onze vereniging telt op dit ogenblik ca. 150 leden. Graag zouden wij meer mensen voor onze sport willen interesseren.

In 1985 hebben wij onze huidige locatie betrokken. Destijds nog een kale vlakte. In 1986 is de eerste paal geslagen van onze binnen accommodatie, door destijds wethouder sportzaken de heer R. Verboom. In 1987 is dit dank zij de enorme inspanning van een klein deel van onze leden geassisteerd door de rest van de leden, gereed gekomen. Wij zijn nu in staat meer mensen onze mooie sport te laten beoefenen. Dit is des te belangrijker voor onze mindervalide medesporters die wij nu ook gepast kunnen ontvangen. De handboogsport is namelijk de enige sport waar zij op basus van volledige gelijkwaardigheid aan deel kunnen nemen.

De handboogsport is op velerlei niveaus te beoefenen. Men kan het als een recreatiesport beoefenen waarbij met name het sociale gebeuren in de vereniging voorrang geniet. Men kan de handboogsport op wedstrijdniveau beoefenen en zijn of haar bekwaamheid meten met anderen. Ook als topsport is de handboogsport te beoefenen. Afhankelijk van de interesses en de beschikbare trainingstijd van de sporter, is zo elke wens in te vullen.

Tevens wordt de handboogsport door veel mensen beoefend die aan een vorm van mentale training doen zoals bijvoorbeeld Yoga. Dit omdat de handboogsport een uitstekend hulpmiddel is voor de concentratie. Het is een sport die voor 5% door het materiaal, 10% door de conditie en techniek en 85% door geestelijke rust tot stand komt. Dit is vooral van belang voor wedstrijd en topsporters.

Het is ook een sport die men individueel beoefent. Weliswaar heeft men op trainingen de hulp van een trainer of collega schutter, doch aan de meet staat men alleen. De enige tegenstander van de handboogsporter is de sporter zelf. Het is juist dat perfecte schoten de daaruit vloeiende beloning een 10! Een Olympisch kampioen heeft eens gezegd: “Boogschieten is slechts één perfect schot, en daarvan graag duizenden kopieën”.

Iets meer over de geschiedenis
Boogschieten is de oudste sportdiscipline die de mens kent. De boog is uit de oudheid als wapen bekend. Weliswaar zijn er behoudens stenen pijlpunten weinig stoffelijke resten, doch rotsschilderingen gaan terug tot 60.000 jaar voor onze jaartelling. Het gebruik van dit overleven belangrijke wapen, moest worden geoefend. Uit dit oefenen ontstond al snel een vorm van wedstrijd schieten.

De bewegingsopbouw, de techniek van het schieten heeft zich tot op heden slechts weinig veranderd. De Boogschutter uit de oudheid stond voor dezelfde opgave als zijn hedendaagse collega. Hij moet de spankracht van de boog (het trekgewicht), die in een lijn van het drukpunt van de booghand tot de vingers van de trekhand werkt, met zijn lichaam optimaal ondersteunen.

Het is vanzelfsprekend dat de bewegingsopbouw met de fijnste zenuw en spierreacties, alleen dan identiek te volbrengen is, als men zich oefent in de bekwaamheid zich te concentreren. Naast het concentratie behoort een zekere dosis kracht tot de voorwaarden van een goede handboogsporter. Hij moet immers bij elk schot rond de 20-40 pond trekken, stilhouden en richten. Deze kracht moet men niet zien in de zin van enorme spiermassa’s echter als een door training opgebouwde sterkte van de rug- en schouder spieren. De handboogsport is beslist géén krachtsport maar een harmonisch samenspel van materiaal, lichaam en geest.

In Nederland beoefenen circa 11.000 mensen actief de handboogsport. Zij zijn lid van een vereniging. Deze vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Handboog Bond (NHB). De NHB is aangesloten bij de Féderation Internationale de Tir a l’Arc (FITA) De FITA is de overkoepelende organisatie waarbij meer dan 130 landen zijn aangesloten.

De FITA organiseert de Europese en Wereldkampioenschappen. Zij zorgt ook voor de reglementen op het schiettechnisch vlak. De handboogsport is tevens sinds München 1972 wederom een olympische sport geworden. De handboogsport is een sport die het gehele jaar door beoefend wordt. ‘s Zomers buiten en ‘s winters binnen.

Binnen worden meestal de kortere afstanden geschoten. De afstanden zijn dan 18 en 25 meter. Hierbij worden meestal 25 of 30 pijlen geschoten. Deze wedstrijden kunnen ook dubbel geschoten worden, men schiet dan 50 of 60 pijlen. Op de 18 meter heeft het blazoen een diameter van 40 cm. Voor de 25 meter is dat 60 cm.

Buiten schiet men meestal zogenaamde 1440 (de maximaal haalbare score), 144 pijlen over 4 afstanden. 90, 70, 50 en 30 meter voor de heren en 70, 60, 50 en 30 meter voor de dames. Een blazoen is opgebouwd uit 10 ringen, in 5 kleuren. Van binnen naar buiten geel 10/9 punten, rood 8/7 punten blauw 6,5 punten, zwart 4/3 punten en wit 2/1 punten. Wordt een pijl een rand geraakt, dan geldt als score de hoogste aangrenzende ring. De rand maakt daar deel van uit. Randje 8/9 telt dus als 9.

Boogschieten kan naast dit ‘doel schieten’ ook in het vrije veld beoefend worden. Dit is het zogenaamde veld- en jacht schieten. Kenmerk hiervan is dat de doelen in een geaccidenteerd terrein opgesteld staan. 7 of 14 doelen op bekende afstanden en 7 of 14 doelen op onbekende afstanden zijn van 5 tot 60 meter.

veranderen we de doelen door 3D afbeeldingen van beesten dan wordt veld- en jacht schieten, 3D schieten.

Boogschieten kán op topniveau beoefend worden doch is echter niet een sport voor uitsluitend top schutters alleen. Ook de 12 jarige scholier of de 80 jarige vrije tijds sportman kunnen in het handboogschieten een fijne sport terug vinden.

Ook het idee als zou het handboogschieten een dure sport zijn en aldus alleen bereikbaar zijn voor een kleine kring van mensen, is een tabel. Zeker, men kan voor een uitrusting 1500 Euro en meer uitgeven, Wedstrijden worden echter ook en net zo goed met een uitrusting van 300 Euro gewonnen. De boog is immers net zo goed of slecht a;s de schutter die eronder staat. Punten voor de score zijn niet te koop, doch kunnen slechts door noeste trainingsarbeid verdiend worden.

Tot zover onze summiere poging enig inzicht in de handboogsport te geven. Mocht u echter meer willen weten over onze sport of onze vereniging, dan kunt u altijd eens langskomen. Wij zijn u graag van dienst om uw vragen te beantwoorden. Hopelijk vindt u die dan ook.

Handboog schieten “Toffe” sport